PackAge+ 配客嘉感謝各大主辦單位展覽邀約,共同推廣永續消費,讓我們有機會向更多企業和民眾分享更環保的網購與配送選擇!

 

2022臺北循環永續之都體驗特展 「一起耍廢過生活 循環經濟很有市」

2022.08.07|南港瓶蓋工廠台北製造所

 

 

2022 亞太永續行動博覽會

2022.08.12 – 08.14|台北世貿一館 A 區 ( C21 )

 

 

80% 循環快閃店

2022.08.20 – 08.21|屋子 Wutz no.172

 

 

TTA四週年新創嘉年華 – 新創柑仔店

2022.08.16 – 08.17|台北小巨蛋